Hirurške igle

Hirurške igle visokog kvaliteta: Osnovne igle i specifične hirurške igle sa posebno dizajniranim telom i vrhom.

Osnovne hirurške igle

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp.jpg

Taper Point

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-vi-1.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tc-1.jpg

Taper Cutting

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tc-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cc-1.jpg

Cutting

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cc-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cc-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cr-1.jpg

Cutting Reverse

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cr-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cr-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cp-1.jpg

Cutting Precision

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cp-vi-1.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cr-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/bl.jpg

Blunt

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/bl-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/bp.jpg

Ball Point

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/bp-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/bp-1v2.jpg

Spatula

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/sp-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/sp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/di.jpg

Diamond

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/di-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/sp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/sc-1.jpg

Straight Cutting

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/cc-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/sk.jpg

Ski

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-ti.jpg
https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/sh-1.jpg

Hook

Vrsta igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-vi.jpg

Telo igle:

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/12/tp-ti.jpg

Specijalne igle

Taper Point Plus

Ova igla poseduje ovalno telo koje se završava blago dvostrano zaoštrenim taperpoint vrhom. Poprečni presek igle je za nijansu tanji od uobičajenog i najčešće se koristi u dimenzijama od 18 – 32 mm.

Taper Point (Taper Cutting) Ojačana

Igla okruglog poprečnog preseka sa povećanom čvrstoćom na savijanje.

Taper Point CC

Ova igla poseduje trostrano zaoštren vrh specijalno dizajniran za lakši prodor kroz kalcifikovano kardiovaskularno tkivo sa telom kvadratno ovalnog preseka koje joj daje povećanu čvrstoću na savijanje.

Taper Cutting Trocar

Ova igla je bazirana na opšte poznatom takozvanom Trokar vrhu odlikuje se snažnim zaoštrenim vrhom koje prelazi u okruglo telo. Koristi se za fibrozna tkiva.

Prime Multiglide

Ova igla ima kvadratno ovalno telo koje omogućuje povišenu otpornost na savijanje i trougli vrh sa redukovanim napadnim uglovima (tzv. redukovano sečivo) radi lakšeg prolaska kroz tkivo.

Reverse Cutting Ojačana

Igla trokrakog poprečnog preseka sa trećom stranicom okrenutom ka spolja posebno i povećanom čvrstoćom na savijanje. Koristi se u slučajevima kada je potrebna jača igla na primer za prolaz kroz fibrozno tkivo.

Micro Point Precision

Specijalno dizajnirane igle za plastičnu hirurgiju sa izrazito oštrim tankim vrhom i posebno izraženim lakim prolazom kroz tkivo.

Premium Micro Point Spatula

Posebno dizajniran tanak profil i oštre ivice vrha ove spatulaste igle rezultiraju veoma lakom prodoru kroz tkivo beonjače i rožnjače.

Advance Premium Spatula needle

Ovu iglu odlikuje tanko trapezno-kvadratno telo koje daje veliki otpor savijanju i veoma oštar vrh.

Ultimat SC Spatula

Igla sa potpuno novom koncepcijom tela u obliku trapeza sa upuštenim stranicama kao i posebno dizajniranim konkavno spatulastim vrhom koji omogućuje znatno lakši prolaz kroz tkivo rožnjače i beonjače i smanjuje postoperativno oštećenje tkiva.

Inverted spatula

Ova igla ima posebno dizajniran trapezoidni vrh sa širom stranom okrenutom spolja.

Super Glide

Igla sa posebnom obradom površine i dvostrukom silikonizacijom.

Thin needle

Tanka igla sa veoma malim poprečnim presekom tela igle.

Nitinol needle

Hiper elastična igla izrađena od specijalne legure Nitinola.

https://jostsurgical.com/wp-content/uploads/2020/11/logo.bijeli.jost_-320x67.png
AKO MED d.o.o.
11000 Beograd, Srbija
Mapa
+381.11.697.30.30
sutures[at]akomed.com

Copyright 2021 | Politika privatnosti